Ajuntament de Malgrat de Mar

Projectes

Comunicació digital localitzada

Ajuntament de Malgrat de Mar

L’objectiu de Malgrat de Mar era trobar una solució que li permitís informar a residents i visitants de les oportunitats que ofereix el municipi a nivell turístic, inclosa també la informació pels comerços. Era necessari traslladar la informació al carrer perquè hi haguès un accés públic.

 

Vam Instal·lar dos terminals interactius outdoor (Pantalles d’alta lluminositat, 46″) a llocs estratègics i es va fer ús d’algunes pantalles indoor ja instal·lades que Malgrat de Mar desitjava incorporar al projecte. Acompanyant la informació que es mostrava a les pantalles, vam crear una App municipal per a que els habitants del municipi puguessin tenir la informació sempre a sobre. Els continguts d’ambdòs sistemes es combinaven i gestionaven des d’una única eina de gestió, facilitant així el seu manteniment i actualització.

 

A posteriori es van afegir dos mòduls nous que mai haviem fet servir a l’App.

 

El primer permet als usuaris prendre fotografies d’incidències a la via pública que posteriorment es canalitzen de manera automàtica al departament corrsponent i, finalment, es retornen a una notificació a l’usuari quan el problema s’ha resolt.

 

El segon permet sol·licitar la opinió del ciutadà a través d’enquestes de valoració. L’ajuntament pot determinar una quantitat de preguntes que es poden respondre a través d’emoticones. Es tracta d’un mòdul de participació ciutadana que permet donar veu als usuaris sobre els assumptes que l’ajuntament cregui necessaris.

Client:Ajuntament de Malgrat de Mar

L'Ajuntament de Malgrat de Mar s'encarrega de la gestió pública d'aquest municipi coster amb més de 18.000 habitants.

Dissenyem una solució a mida que respon a les necessitats concretes de l'entitat pública.

  • Instal·lació de terminals interactius d’autoservei distribuides pel municipi. SIstema compatible amb l’App municipal i la versió escritori.
  • Sistema d’informació geoposicionada.
  • Serveis d’atenció al ciutadà: notificació d’incidències a la via pública i qüestionaris temporals d’opinió.
  • Registre estadístic d’ús i valoracions.
  • Incorporació de funcions que garanteixen la participació ciutadana.