Farmacugat

Projectes

Farmacugat

Gestió del temps d'espera

Farmacugat necesitava terminals sense publicitat, adaptats a la seva estètica. A més, també requeria d’una millor gestió per les recepcions, ja que la seva plantilla estava formada per farmacèutics i auxiliars i es buscava que el client sempre estigués atès pel professional adequat.

 

La nostra solució va passar per implementar un sistema de gestió del torn on les peticions mèdiques s’assignessin a un dels farmacèutics, mentre que els clients que desitjaven adquirir productes de parafarmacia eren assignats als auxiliars. Si les cues s’allargaven, el sistema també possibilitava que els farmacèutics atenguèssin a clients de productes parafarmacèutics- D’aquesta manera Farmacugat podia promocionar el valor afegit de la seva farmàcia assegurant que els clients eren atesos per professionals de l’àrea i, a més, amb una solució integrada a l’entorn de la seva marca.

 

Com a element afegit, per aquesta instal·lació es fa afegir al sistema l’opció d’avançament de torn via smartphone, de manera que els treballadors podien estar tranquilament a la rebotiga  i ser notificats amb el smartphone empresarial quan un client necessitava ser atès.

Client:Farmacugat

Farmacugat és una farmàcia gran, accessible i amb personal qualificat compromesa amb un servici al seu barri. Col·laboren fent tallers propis per tot el Vallès i es mostren molt vinculats al món digital.

Optimitzem i ajudem a que el negoci prosperi, sempre mantenint la seva estètica

  • Implementació de terminals integrats al mobiliari del local
  • Gestió de cues organitzada segons necessitats del client i professionals disponibles
  • Capacitat d’avançar el torn remotament per permetre al treballador atendre a altres menesteres cuando no hay clientes.