Fira de Sant Andreu

Ubintia

Fira de Sant Andreu

Generació d'Insights de l'usuari

Es volia obtenir una aproximació de la quantitat de persones que visiten la fira de Sant Andreu. La fira se celebra a nivell municipal; s’habiliten zones per diferents activitats, fet que complica obtenir dades estimades de la quantitat d’assistents.

 

Per solucionar-lo s’ubiquen 5 zones WiFi amb la finalitat de detectar dispositius mòbils amb el WiFi actiu dels usuaris. Arrel d’això generem unes taules de resultats de pas de les persones segons les diferents franges horàries abans, durant i després de la fira. A través de les diferencies vam poder adquirir valors aproximats de quanta gent visitava la Fira de Sant Andreu durant la celebració de la mateixa, comparada amb les persones que usualment passejaven pels carrers del municipi en un dia normal.

 

Gràcies a aquests insights vam poder desxifrar dades com: quantitat de persones diàries per franges horàries, tasa de repetició, si les persones eren residents o visitants, duració estimada de l’estancia…

Client:Fira de Sant Andreu

La fira de Sant Andreu és una de les fires més antigues i arrelades que se celebren en aquest municipi del Baix Empordà. Està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, de caràcter lúdic i cultural.