Projectes

Descobreix en què hem treballat

SALUT I FITNESS

Gimnasos Claror

Gestió del temps d'espera

Existia la necessitat d'organitzar les cues que es formaven a la recepció segons els diferents tipus de tràmits, així com la inscripció a cursos o classes dirigides que oferia el centre.

Saber més
ADMIN PÚBLICA

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Accès públic a Internet

Diputació de Barcelona tenia múltiples necessitats: detectar la quantitat de gent que feia ús dels ordinadors d'accès públic, controlar que no es fes un mal ús dels mateixos, millorar el servei ofertat i organitzar un manteniment, que pugués funcionar a distància, sense necesitat de tenir tècnics in situ per cada un dels fallos. Per sort, tots aquests problemes tenien una mateixa solució: Ubintia.

Saber més
SALUT I FITNESS

Gimnasos Claror

Gestió del temps d'espera

Existia la necessitat d'organitzar les cues que es formaven a la recepció segons els diferents tipus de tràmits, així com la inscripció a cursos o classes dirigides que oferia el centre.

ADMIN PÚBLICA

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Accès públic a Internet

Diputació de Barcelona tenia múltiples necessitats: detectar la quantitat de gent que feia ús dels ordinadors d'accès públic, controlar que no es fes un mal ús dels mateixos, millorar el servei ofertat i organitzar un manteniment, que pugués funcionar a distància, sense necesitat de tenir tècnics in situ per cada un dels fallos. Per sort, tots aquests problemes tenien una mateixa solució: Ubintia.