Ajuntament de Malgrat de Mar

Ajuntament de Malgrat de Mar

Gestió del temps d'espera

 
L’objectiu de l’Ajuntament de Malgrat de Mar era trobar una solució que permetés informar a residents i visitants de les oportunitats que ofereix el municipi a nivell turístic, inclosa també informació per als comerços. Calia traslladar la informació al carrer perquè hi hagués un accés públic.
Vam instal·lar dos terminals interactius outdoor (Pantalles d’alta lluminositat, 46″) en llocs estratègics i es va fer ús d’algunes pantalles indoor ja instal·lades que l’Ajuntament de Malgrat de Mar desitjava incorporar al projecte. Acompanyant la informació que es mostrava a les pantalles, vam crear una App municipal perquè els habitants del municipi poguessin tenir la informació sempre a mà. Els continguts de tots dos sistemes es combinen i gestionen des d’una única eina de gestió, facilitant així el seu manteniment i actualització.
Posteriorment es van afegir dos mòduls nous a l’App:
El primer permet als usuaris fer fotografies d’incidències a la via pública que posteriorment es canalitzen de manera automàtica al departament corresponent i, finalment, es torna una notificació a l’usuari quan el problema s’ha resolt.
El segon permet sol·licitar l’opinió del ciutadà mitjançant enquestes de valoració. L’ajuntament pot determinar una quantitat de preguntes que es poden respondre a través d’emoticones. Es tracta d’un mòdul de participació ciutadana que permet donar veu als usuaris sobre els assumptes que l’ajuntament cregui necessaris.
Ajuntament de Malgrat de Mar

Dissenyem una solució a mida que respon a les necessitats concretes de l'entitat pública.

  • Instal·lació de terminals interactius d’autoservei distribuïts pel municipi.
  • Sistema compatible amb l’aplicació municipal i la versió d’escriptori.
  • Sistema d’informació geogràfica.
  • Serveis d’atenció al ciutadà: notificació d’incidències a la via pública i qüestionaris temporals d’opinió.
  • Registre estadístic dús i valoracions.
  • Incorporació de funcions que garanteixen la participació ciutadana.
Ajuntament de Malgrat de Mar

Segueix-nos!

Tens un projecte per a nosaltres?
Ho comentarem!