Empresa multinacional del sector TI

Comunicació digital localitzada


Treballem amb una empresa de més de 2000 treballadors. Buscaven trobar millores en la comunicació interna a través de canals digitals. Requerien d’una eina de comunicació interna que facilités la comunicació amb i entre treballadors, facilités la retenció de talent, fomentés el sentiment de pertinença i reforcés la marca.
Van acudir a nosaltres perquè podíem oferir una solució personalitzable a les seves necessitats. Vam aconseguir implantar un servei de comunicació interna unidireccional mitjançant pantalles informatives, on s’exposa cartelleria digital corporativa. Aquestes pantalles es troben a espais de repòs designats, com per exemple als coffee corner, als office o al menjador. Canvien automàticament als telediaris durant les hores de menjar, perquè els treballadors puguin mirar la televisió en el seu moment de descans. 
En cas que es desitgi, el sistema està pensat per a ser ampliat i facilitar una App per a treballadors amb la qual podrien interactuar entre ells i també amb pantalles informatives de l’empresa.

Segueix-nos!

Tens un projecte per a nosaltres?
Ho comentarem!