Política de Privacitat i Avís legal

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web ubintia.com (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:Responsable del tractament
Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per APLICACIONS MULTIMEDIA
INTERACTIVES, S.L, amb domicili per a l’exercici de drets a CR. DE MATADEPERA,, 309 LOCAL 17 – 08225 TERRASSA
(Barcelona). E-mail: xgiralt@ubintia.com.Finalitats del tractament

  • Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis, quan així ens ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
  • Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, en cas que ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
  • Obtenir informació sobre l’ús del lloc web, analitzant el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet la identificació de l’interessat en cap moment.Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a ta fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.Conservació
Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en els processos de selecció oberts en aquell moment., En cas que la seva candidatura no resulti seleccionada, es conservaran les seves dades durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb
la seva participació en futurs processos de selecció.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini de
tres anys.Drets
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit adreçat a CR. DE MATADEPERA,, 309 LOCAL 17 – 08225 TERRASSA (Barcelona). E-mail: xgiralt@ubintia.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, l’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part del RESPONSABLE i que les notícies publicades sobre els productes i serveis oferts pel RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb el RESPONSABLE, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, éssent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment. Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquestes.II. AVÍS LEGAL

Identificació
En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L. (APLICACIONS
MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web ubintia.com.


Denominació: APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L


Domicili: CR. DE MATADEPERA, 309 LOCAL 17 , 08225 TERRASSA (BARCELONA)


Telèfon: 937360404


Mail: xgiralt@ubintia.com


NIF: B61077020


Inscripció registral: Registro Mercantil de Barcelona Tomo 32587, Folio 87, Hoja B 216379


Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Tanmateix totes les marques i noms comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen a APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES, S.L, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.Legislació aplicable i competència jurisdiccional.
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de TERRASSA.