Organitzacions i persones, un pas més a prop

Organtizacions i usuaris, un pas més a prop

Facilitem la vida de les persones a través de tecnologies accessibles

Oferim eines de comunicació que faciliten les relacions i beneficien directament tant a empreses o entitats com a clients.

Gestió del temps d'espera

Optimitzar el temps que els usuaris inverteixen en la teva organització significa augmentar la qualitat del procés i disminuïr-ne la duració.

Accés públic a Internet

Reutilitzem el temps que els usuaris inverteixen en accedir a Internet. Enriquim la seva experiència en un moment en el que la teva organització és rellevant.

Comunicació digital localitzada

Accedir a un target segmentat per proximitat geogràfica es tradueix en menys usuaris però potencialment més interessants en tu.

Actualitat Ubintia

Alguns dels nostres clients