Organtizacions i usuaris,
un pas més a prop

Els nostres serveis
Som

Facilitem la vida dels usuaris a través de tecnologies accessibles

Oferim eines de comunicació que faciliten les relacions i beneficien directament tant a empreses com a clients.

Som Ubintia
Serveis

Gestió del temps d'espera

Optimitzar el temps que els usuaris inverteixen en la teva organització significa augmentar la qualitat del procés i disminuïr-ne la duració.

Descobreix més

Gestió del temps d'espera

Optimitzar el temps que els usuaris inverteixen en la teva organització significa augmentar la qualitat del procés i disminuïr-ne la duració.

Descobreix més
Serveis

Accés públic a Internet

Reutilitzem el temps que els usuaris inverteixen en accedir a Internet. Enriquim la seva experiència en un moment en el que la teva organització és rellevant.

Descobreix més

Accés públic a Internet

Reutilitzem el temps que els usuaris inverteixen en accedir a Internet. Enriquim la seva experiència en un moment en el que la teva organització és rellevant.

Descobreix més
Serveis

Comunicació digital localitzada

Accedir a un target segmentat per proximitat geogràfica es tradueix en menys usuaris però potencialment més interessants en tu.

Descobreix més

Comunicació digital localitzada

Accedir a un target segmentat per proximitat geogràfica es tradueix en menys usuaris però potencialment més interessants en tu.

Descobreix més
Serveis

Generació d'insights de l'usuari

Mesurar i investigar les necessitats de l'usuari permet millorar la seva experiència de consum mitjançant un servei adaptat a ell.

Descobreix més

Generació d'insights de l'usuari

Mesurar i investigar les necessitats de l'usuari permet millorar la seva experiència de consum mitjançant un servei adaptat a ell.

Descobreix més
Clients

Alguns dels nostres clients