Gestió d’impressions

Accés públic a Internet

Gestió d’impressions

Dissenyem serveis d’impressió per a espais públics.

Facilitem la gestió i el cobrament automàtic de les impressions. Posem aquest servei a la disposició de l’usuari per millorar la seva experiència final de consum. Funcional tant per a impressions des d’ordinadors públics com impressions a través de Wi-Fi; així com en tecnologia d’escriptoris virtuals.

Innovació tecnològica que millora les interaccions

  • Possibilitat d’integrar diferents modalitats de servei (pagament, mixt o gratuït)

  • Panell de control amb mètriques d’ús per usuari

  • Opció d’instal·lar un moneder físic per recarregar crèdit

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Cas d'Èxit

Vam acceptar el repte de dissenyar i implementar un sistema d’accés a Internet per a totes les biblioteques de la Diputació de Barcelona.