Valoració del servei

Gestió del temps d'espera

Valoració del servei

Sistema de valoració de l’atenció rebuda que es pot integrar al servei de gestió de cues i cita prèvia, a fi i efecte de poder copsar el nivell de satisfacció que els usuaris tenen del servei. 

Centrem l’interès en conèixer la valoració que fan els usuaris del servei rebut i de les instal·lacions, així com obtenir detalls de les valoracions negatives i poder contactar amb l’usuari que l’ha informat. 

Els resultats obtinguts són de gran ajuda per a un ús intern (coneixement – qualitat), però també prou rellevants com per poder publicar-los, per exemple, al portal de transparència de l’organització.

Innovació tecnològica que millora les interaccions

  • Multi-dispositiu: accessible tant des de terminals tàctils d’accés públic com des de dispositius personals, facilitant així la obtenció d’un nombre més elevat de valoracions. 

  • Multi-servei: connectat a diversos serveis en funcionament, per tal de disposar d’una major riquesa en les respostes rebudes. 

  • El sistema permet saber quin usuari ha informat la valoració, quin tràmit ha fet i quin treballador l’ha atès 

Ajuntament del Prat de Llobregat

Cas d'Èxit

Al llarg de 2021 vam posar en marxa diversos dels nostres serveis a 8 oficines de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (oficines de serveis socials, de consum, d’esports, de promoció econòmica, de llicències i obres, etc…)