Gimnasos Claror

La Fundació Claror és una entitat sense ànim de lucre que gestiona vuit centres esportius, distribuits per la ciutat de Barcleona i la seva àrea metropolitana.
Gimnasos Claror

Gestió del temps d'espera

 
Gimnasos Claror va contacar amb nosaltres per una problemàtica molt clara: els temps d’espera a les cues de recepció eren massa llargs. Sense un sistema que gestionés els temps d’espera segons la tipologia de cada un dels tràmits, els usuaris es trobaven amb molts minuts d’espera per tràmits relativament senzills si tots els recepcionistes estaven atenent a clients amb peticions més complicades.
Davant aquesta petició, ens vam encarregar d’instal·lar als seus centres un sistema de gestió de cues, on cada treballador té una cua assignada. Gràcies a aquest sistema es va obtenir la capacitat d’organitzar les cues en tipologies, de manera que les que requereixen tràmits més senzills podien avançar més ràpid i les que treballen amb peticions més complicades no tenien la pressió d’haver d’acabar aviat.
La solució va funcionar segons s’esperava i vam ampliar el servei amb ells. Va sorgir la necessitat de gestionar les inscripcions a les classes dirigides. Utilitzant el sistema que havíem instal·lat vam facilitar també la gestió d’aquestes inscripcions. Aquest sistema de gestió d’inscripcions va ser ben valorat i vam acabar instal·lant-lo a tots els centres de Gimnasos Claror.

Vam dissenyar una solució a mida que respon a les necessitats concretes del Centre de Fitness.

  • Gestió de l’espera pel mostrador d’informació.
  • Sistema d’autoservei per a la reserva de classes dirigides.
  • Sistema d’autoservei per a l’inscripció a esdeveniments organitzats.
  • Polsera personalitzada que reuneix i facilita les gestions de cada abonat.
Gimnasos Claror

Segueix-nos!

Tens un projecte per a nosaltres?
Ho comentarem!