Comunicació digital localitzada

Pantalles tàctils

Fem possible la difusió d’informació a través de dispositius interactius.

Dissenyem una plataforma de continguts per a dispositius tàctils d’ubicació fixa. Informació personalitzada en base als interessos dels teus usuaris.


Més tecnologies per a la comunicació digital localitzada

Innovació tecnològica que millora les interaccions

  • Millora dels índexs de fidelització i satisfacció

  • Aporta major autonomia a l’usuari

  • Generació de user insights

  • Captació de leads

Cementiris de Barcelona

Cas d'Èxit

Vam acceptar el repte d’apropar la gestió i activitats del cementiri als seus usuaris.