Casos d’èxit

Sector Sanitat
Egarsat aposta per la nostra gestió de torns i control d'assistència a gimnasos de rehabilitació

Egarsat millora l'experiència del pacient: Gestió de torns i Control d'assistència en gimnasos de rehabilitació

Egarsat és una mútua d’accidents de treball i malalties professionals a Espanya. La seva missió principal és oferir serveis de salut, prevenció de riscos laborals i gestió econòmica de la incapacitat temporal a treballadors d’empreses associades.

La solución de Ubintia ha permitido la descongestión de los mostradores de recepción de los centros de Egarsat donde se ha puesto en marcha el sistema y, en consecuencia, una mejor atención a nuestros pacientes.”

Jordi Trabal Esquerda – Cap de Producció i Operacions TI / Direcció de Sistemes d’Informació

En la seva constant recerca de millora, els centres d’Egarsat s’han beneficiat de la nostra solució tecnològica. La gestió de torns que està integrada amb el seu sistema HIS ofereix als usuaris una millor comunicació entre el centre i els pacients, permetent-los portar un seguiment complet de la seva visita, realitzar diversos tràmits, amb informació en temps real i brindant-los una major autonomia. D’altra banda, el control d’assistència en gimnasos de rehabilitació ha eliminat la necessitat de registres en paper, automatitzant per complet el procés de registre.

Repte

Després de dialogar amb el centre i explicar-nos els seus desafiaments, identifiquem els reptes que havíem d’abordar de manera molt clara:

 • Integrar els nostres serveis amb el seu sistema HIS.
 • Optimitzar els espais i gestionar de manera més eficient el flux de pacients als centres assistencials.
 • Millorar l’experiència de l’usuari per fomentar una percepció positiva de la qualitat del servei.
 • Reduir els temps d’espera dels usuaris, així com organitzar les esperes en un entorn relaxat.
 • Obtenir dades rellevants per a la presa de decisions.

Solució

La nostra resposta a aquests desafiaments va ser dissenyar un sistema personalitzat i integrat al seu sistema HIS i equipar els centres amb solucions de gestió de torns i control d’assistència en gimnasos de rehabilitació.

 • Per a la gestió de torns:

Instal·lació d’expenedors, on a través de la pantalla tàctil que incorpora es poden fer diverses funcions entre les quals destaca:

 • Impressió del tiquet per a la visita.
 • Impressió de tiquet d’accés al Wi-Fi per als centres hospitalaris.
 • Impressió del justificant mèdic per al pacient i l’acompanyant.
 • Recollida del tiquet amb codi QR per donar accés als serveis de rehabilitació.
 • Impressió de parts de confirmació de la visita de rehabilitació de sessions anteriors.

A més, incorporem pantalles informatives per visualitzar l’estat de les cues i actuar com a guia per als usuaris, redirigint-los a les àrees corresponents.

 • Per a la gestió del control d’assistència en gimnasos de rehabilitació: Instal·lació de lector de QR, que registra les entrades i sortides de manera automàtica, segura i eficient.
 • Obtenció de dades estadístiques rellevants dels temps per a cada part del circuit.

Ambdós serveis s’integren de manera sinèrgica, conformant una solució integral que optimitza l’experiència dels usuaris i l’eficiència operativa.

Egarsat millora l'experiència del pacient: Gestió de torns i Control d'assistència en gimnasos de rehabilitació

Para Egarsat, el sistema implementado contribuye enormemente a mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros pacientes, a la vez que descargamos al personal de la recepción de los centros de tareas administrativas que no aportan valor. Ahora disponemos de información segmentada respecto a la volumetría de pacientes en los centros, horas de llegada, tiempos de espera en sala de espera y tiempos de visita, para su posterior análisis y mejora continua del servicio.”

Jordi Trabal Esquerda – Cap de Producció i Operacions TI / Direcció de Sistemes d’Informació

Beneficis

Més organització i control dins l’entitat.
Optimització d'espais i flux de pacients.
Millor atenció al client i més qualitat del servei.
Coordinació més immediata i eficient del personal.
Obtenció de dades i estadístiques.