Casos d’èxit

Sector Administració pública
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona: Eficiència i seguretat en l'accés públic a Internet

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona: Eficiència i seguretat a l'accés públic a Internet

La Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona és una organització pública formada per més de 220 biblioteques i 9 bibliobusos que donen accés al servei públic de lectura. Aquestes biblioteques exerceixen un paper fonamental en l’ accés a la cultura i la informació en la major part de municipis de la província de Barcelona, oferint una àmplia gamma de serveis i recursos per als seus usuaris.

Dissenyem i implementem un sistema d’accés públic a Internet per a totes les biblioteques de la Diputació de Barcelona amb més de 3.000 ordinadors, per tal d’adaptar el funcionament als diferents perfils d’ usuari i reduint al mínim les tasques de gestió per part del personal de les biblioteques.

Repte

La Diputació de Barcelona que gestiona la Xarxa de Biblioteques va fixar els requeriments del servei en una licitació en base a les seves necessitats, majoritàriament no cobertes fins a la data, podent-les resumir principalment en:

 • Controlar el funcionament del servei per no generar problemes de control i abús dels recursos.
 • Vincular els usuaris del servei amb el carnet existent de l’usuari.
 • Limitar el temps d’ús segons el perfil d’usuari.
 • Bloquejar la navegació web en pàgines nocives o no adequades.
 • Reservar ordinadors per garantir la seva disponibilitat.
 • Cobrar les impressions realitzades pels usuaris de forma integrada al seu crèdit d’impressió i fotocòpies.
 • Obtenir estadístiques rellevants per poder avaluar i oferir un millor servei.
 • Reduir les tasques de gestió per part del personal al mínim.

Solució

Implementem una solució a mesura que responia a les necessitats sol·licitades en els requeriments del plec, garantint una gestió eficient i una experiència d’usuari millorada.

 • Control de sessions que permet controlar les sessions d’accés a Internet des de l’inici de la sessió de l’usuari, fet que permet regular-ne l’ús i notificar als usuaris quan es necessari. A més a més, aquest portal diferencia entre infantil i adult.
 • Limitació del temps d’ús segons el perfil d’usuari i tipus de sessió.
 • Bloqueig de contingut a través de filtres, llistes de bloqueig amb paraules clau i polítiques de bloqueig personalitzades.
 • Cobrament de les impressions, integrat al crèdit implementat per altres usos a les biblioteques.
 • Restauració del sistema a cada inici de sessió, garantint la seguretat i privacitat de l’ús del servei. Eliminació automàtica d’arxius i navegació de l’usuari anterior.
 • Aplicació d’un sistema de reserva d’ordinadors per garantir la disponibilitat a l’usuari. Es poden realitzar des de la mateixa web o des de l’app del client, les quals s’integren al nostre sistema mitjançant API.
 • Manteniment a distància que permet solucionar incidències sense necessitat d’estar físicament present, per minimitzar interrupcions al servei.
 • Canvi de software en remot i automatitzat per disposar de les darreres versions dels programes instal·lats i els pedaços de seguretat del sistema operatiu aplicats de forma massiva i sense la presència d’un tècnic.
 • Instal·lació de múltiples ordinadors de consulta (OPAC) per brindar als usuaris l’oportunitat de dur a terme diverses tasques com la reserva d’ordinadors, resoldre dubtes o consultes, recarregar crèdit per les impressions…
 • Obtenció de dades estadístiques rellevants per poder fer la presa de decisions sobre l’ús del servei.

Beneficios

Més control i seguretat als accessos i usuaris.
Manteniment optimitzat i eficient.
Experiència de l'usuari millorada.
Obtenció de dades i estadístiques.
Gestió eficient del temps d'ús.