Casos d’èxit

Sector Administració pública
Rubí, en l'avantguarda: Innovant en l'experiència ciutadana

Rubí, a l’avantguarda:
Innovant en l’experiència ciutadana

L’Ajuntament de Rubí, situat a la comarca del Vallès Occidental, a la província de Barcelona, està compromès amb l’excel·lència en la prestació de serveis municipals i busca millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Amb una població diversa i dinàmica, l’Ajuntament s’esforça per promoure la participació ciutadana i la inclusió.

La nostra col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí es remunta a més de 15 anys enrere, durant els quals hem estat treballant estretament per adaptar els nostres serveis a les canviants necessitats del municipi. Des d’aleshores, hem implementat una sèrie de solucions innovadores que han transformat l’experiència ciutadana. Des de la introducció de la cita prèvia fins a la incorporació de la gestió del torn i el terminal d’autotramitació.  Hem contribuït significativament a millorar l’ eficiència i la satisfacció del ciutadà en les seves interaccions amb l’administració municipal.

Repte

L’Ajuntament, després d’analitzar la seva situació pel que fa a l’atenció ciutadana, va identificar els seus principals reptes susceptibles de millora en l’experiència de les persones i optimització eficaç dels serveis.

  • Necessitat d’optimitzar el temps d’espera a l’oficina per evitar cues i garantir una atenció àgil.
  • Establir una gestió interna eficient per adaptar-se a les necessitats variables de l’oficina.
  • Suplir la falta d’ un sistema d’informació en temps real sobre torns i estat de cites.
  • Incorporar un sistema per donar autonomia als ciutadans i que puguin realitzar tràmits com l’obtenció del volant de padró, molt recurrents en aquesta oficina.
  • Millorar l’experiència del ciutadà durant la seva visita a l’oficina, garantint un servei personalitzat segons la necessitat que tingui.
  • Recopilar dades estadístiques rellevants per a una millor presa de decisions i gestió dels serveis.

Solució

Les nostres propostes per a cadascun dels reptes van ser els següents:

  • Cita prèvia: Implementació del programari de cita prèvia per a una gestió més eficient alhora que notificar la documentació necessària a la ciutadania abans de la visita, millorant així la seva experiència, evitar desplaçaments addicionals i facilitant una major organització prèvia.

  • Gestió del torn: Implementació d’un expenedor de torns a l’entrada per rebre a la ciutadania, juntament amb la integració de pantalles de seguiment a la sala d’espera per brindar una espera més còmoda i informada durant tot el procés.
  • Terminal d’Autotramitació: Instal·lació d’un terminal d’autotramitació a l’oficina per permetre a la ciutadania realitzar diversos tràmits de forma autònoma, entre els quals destaca l’obtenció de volants i certificats del padró, sol·licitar o renovar documents i consultar altres informacions.
  • Recopilació de dades estadístiques per a cadascuna de les gammes per a una gestió més informada i eficient del servei d’atenció.

Les dades del terminal d’autotramitació

Estalvi d'entre 8 i 10 min

del treballador en cada tràmit de padró.

Estalvi fins a 280h al mes

en atenció presencial per oficina.

Sol·licituds d'impressió mitjana 2100 al mes

Beneficis

Major eficiència en la gestió de cites i torns.
Reducció del temps d'espera i cues a l'oficina.
Major disponibilitat per a la cita prèvia.
Autonomia i comoditat per a la ciutadania.
Optimització de recursos i gestió interna més eficient.
Espera més còmoda i informada.
Millora en la presa de decisions amb dades estadístiques.