Valoració del servei rebut

Coneix l’experiència dels teus clients i millora l’atenció

Els terminals de valoració del servei rebut estan dissenyats per facilitar el recull senzill, àgil i sistemàtic de l’opinió i experiència de l’ usuari respecte a l’atenció rebuda. Estratègicament ubicats en punts de sortida, permet a l’usuari proporcionar feedback abans d’abandonar el lloc on va ser atès.

Com funciona?

Són molt fàcils de fer servir. Els usuaris simplement passen el tiquet que han obtingut de la gestió del torn pel lector i seleccionen una opció de valoració a través de cares a la pantalla tàctil, en funció de la qual es podrà ampliar a més qüestions per tal d’obtenir més detalls són l’atenció rebuda.

Les dades es recopilen de forma automàtica per a la seva posterior anàlisi, enllaçant les mateixes a la gestió de torn per tal de rastrejar i fer un seguiment de cada usuari de manera precisa i vinculada al personal que el va atendre.

Terminal de valoració del servei rebut

Objectiu

Aquest sistema ajuda a detectar punts de millora en l’atenció que es proporciona, la qual cosa permet obtenir una anàlisi detallada per implementar millores en l’atenció.

Quins beneficis aporta la valoració del servei?

Retroalimentació directa

Proporciona una via directa perquè els usuaris opinin sobre l'atenció rebuda.

Medició de la satisfacció de l'usuari

Mesura la satisfacció de l'usuari de manera regular i recopila informació valuosa.

Millora continua en l'organització

Permet identificar àrees de millora i oportunitats

Fomenta la participació de l'usuari

Enforteix la lleialtat de l'usuari i augmenta les possibilitats de recomanació i retenció.

Transmet transparència i confiança

Reflecteix el compromís amb la millora contínua i demostra que es valora l'opinió de l'usuari.

Traçabilitat constant

Permet saber quin usuari ha informat la valoració i quin operador l'ha atès.

T'escoltem
Explica'ns el teu projecte!

Cas d'Èxit

Ajuntament de Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls ha implementat amb èxit a l’oficina de l’OAC diversos elements clau per a la millora de l’atenció ciutadana.

Optimitzant serveis municipals: La història de Viladecavalls

Altres serveis complementaris