Instal·lem a l’Ajuntament de Rubí un terminal d’autoservei per a volants de padró i cita prèvia

You are here:

L’Ajuntament de Rubí instal·la un terminal d’autoservei per a volants de padró i cita prèvia

Mitjançant aquest terminal els usuaris poden imprimir el volant de padró sense necessitat d’anar a una taula i que els atengui un treballador de l’Ajuntament de Rubí per fer aquest tràmit.

L’Ajuntament de Rubí instal·la un terminal d’autoservei per a volants de padró i cita prèvia

 

Per fer-ho, han d’escanejar el seu DNI al terminal, el sistema valida les seves dades i li dóna 3 opcions: imprimir el padró individual, el seu padró històric o el certificat d’inscripció al padró.

A través d’aquest terminal, els ciutadans que acudeixen a l’Ajuntament de Rubí també poden demanar cita prèvia per fer alguna gestió a l’ajuntament.

A més, el sistema permet configurar quins continguts podrà consultar el ciutadà al terminal, de manera que és també una eina de comunicació de l’ajuntament amb els seus ciutadans.

Segueix-nos!

Tens un projecte per a nosaltres?
Ho comentarem!