L’Ajuntament de Rubí instal·la un terminal d’autoservei per a volants de padró i cita prèvia

ajrubi

Terminal d'autoservei i cita prèvia

 
Mitjançant aquest terminal els usuaris poden imprimir el volant de padró sense necessitat d’anar a una taula i que els atengui un treballador de l’ajuntament per fer aquest tràmit.
Per fer-ho, han d’escanejar el seu DNI al terminal, el sistema valida les seves dades i li dóna 3 opcions: imprimir el padró individual, el seu padró històric o el certificat d’inscripció al padró.
A través d’aquest terminal, els ciutadans també poden demanar cita prèvia per fer alguna gestió a l’ajuntament.
A més, el sistema permet configurar quins continguts podrà consultar el ciutadà al terminal, de manera que és també una eina de comunicació de l’ajuntament amb els seus ciutadans.

Segueix-nos!

Share on twitter
Share on linkedin

Tens un projecte per a nosaltres?
Ho comentarem!